Boodschappen doen begint bij het lijstjeboodoelijstje staat voluit voor boodschappen doen begint bij het lijstje

Inkopen

Alvorens een uitvraag te gaan doen moet je weten wat je wilt gaan kopen. Gedurende mijn loopbaan heb ik ervaren dat Inkoop
pas betrokken wordt bij het contract of nog erger: als de order uit moet.
Dit heeft er toe geleid dat ik de one liner "Boodschappen doen begint bij het lijstje, NIET bij de kassa" al meer dan 20 jaar gebruik.
Boodschappen doen begint bij het lijstje
De ervaring leert namelijk dat een goede voorbereiding van de requirements en evaluatie criteria het totale selectieproces inkorten.
Daarnaast is tijdens de beginfase eenvoudiger om de totale kosten te beheersen.
Wwanneer een project eenmaal is gestart is het lastiger om de kosten te beheersen en een wijziging kost dan altijd meer.

Boodschappen doen begint bij het lijstje
Het opstellen van requirements blijkt voor sommigen ook nog een hele opgave.
Om de uiteindelijke beoordeling te vergemakkelijken hebben gesloten (JA/NEE) vragen de voorkeur.
Bijvoorbeeld:
Wanneer je een oranje auto wilt hebben vraag je niet aan de verkoper "Welke kleuren heeft u allemaal?" maar "Verkoopt u oranje auto's?".
Boodschappen doen begint bij het lijstje
Wannneer je echt nog niet weet HOE je iets wil bereiken, maar wel WAT je wilt bereiken moet je dat duidelijk maken.
Niet "ik wil met de auto naar Groningen", maar "hoe kan ik in Groningen komen".

Tenslotte is het noodzakelijk om de requirements te toetsen op afwijkingen van mogelijke standaarden.
Het bekende voorbeeld is van een specialist die een roze olifant beschrijft en
de inkoper die dan vraagt of het ook eeb grijze mag zijn.

Boodschappen doen begint bij het lijstje

Doceren

Wanneer ik een cursus verzorg baseer ik mij op de oude Chinese wijsheid:
"Hij die mij vissen leert is mijn vriend, niet hij die mij vissen geeft"

Contact

Klik op de envelop om mij een mail te sturen.